Acceptans, ACT som verktyg för självmedkänsla och känsloreglering

Ett viktigt steg i att möta och reglera våra tankar och känslor, oss själva med självmedkänsla är att acceptera. Att vi accepterar oss själva, våra tankar, de känslor och symptom som vi har. Det är inte samma sak som att vi måste tycka att det är okej men att vi accepterar och kan vara i det vi inte kan förändra, släpper det och istället lägger energi på det som vi kan förändra. För att göra det behöver vi skapa utrymme för det. Om vi kan det behöver vi inte skapa onödigt lidande. Genom acceptans och ACT (Acceptance Commitment Therapy) kan vi hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. 

Vi människor undviker inte bara sådant som faktiskt är farligt eller obehagligt utan vi undviker också tankar, känslor och minnen som är associerade med det farliga eller obehagliga. Det kallas ”upplevelsebaserat undvikande” och det har visat sig vara en starkt bidragande orsak till nedstämdhet, ångest, smärta, depression mm. Hjärnan kan inte heller skilja mellan vad som faktiskt är farligt för oss och tankar på det som vi upplever som farligt. Detta gör att hjärnan sänder ut signaler till kroppen att göra sig beredd på faran såsom fight, flight or freeze (tiger eller trygg). Denna reaktion sker automatiskt men vi kan reglera den om vi har kunskap om våra tankar och känslor. Denna kunskap kan vi få genom att vara i nuet och observera våra tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser. Genom att tex observera tankar och förstå att vi inte är våra tankar utan vi har dem öppnar det även upp för förändring. Vi kan lära oss att släppa taget om de tankar som inte är hjälpsamma. 

Inom ACT arbetar en med acceptans- och mindfulnessprocesser för att inte behöva reagera impulsivt på det vi känner och tänker utan istället kunna agera utifrån vad situationen kräver, vad som är bra för oss.  En annan viktig del i ACT är livsvärden. Livsvärden innebär att du reflekterar över vad som är viktigt i livet. Dessa definieras inte som enskilda mål utan som livsriktning. Syftet att identifiera riktning istället för mål är att när mål uppfyllts kan det medföra känslor av tomhet och meningslöshet de kan även lätt bli prestationsinriktade vilket kan trigga perfektionism och självkritik.

Acceptans är ett fantastiskt verktyg för att möta oss själva med självmedkänsla, förhindra oss från att skapa onödigt lidande och få oss att känna att förändring är möjlig. Vill du ha hjälp att acceptera och möta dig själv, dina tankar och känslor med självmedkänsla är du välkommen att boka in coaching och/eller gå kursen Känn dig själv. Nästa kursstart är den 4/4-22. Du kan läsa mer om detta här på hemsidan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *