OM MIG

Jag är diplomerad holistisk hälsocoach, utbildare och yinyogalärare och elev med fokus på self-trust och nervsystemsreglering.

Jag har själv erfarenheter av att kämpa med mat, hälsa, stress och ångest. För över 10 år sen började jag jaga mitt bästa, mest hälsosamma jag genom att försöka bli starkare, snabbare, smalare och mer vältränad. Jag blev besatt av hälsa och att hitta den perfekta kosthållningen och nå full kontroll. Listan med mat att undvika blev allt längre, självkritiken allt mer högljudd, stressen allt högre och min energi allt lägre. Efter några år fick jag diagnosen IBS vilket ledde till fler matrestriktioner. Men IBS:en blev inte bättre, jag mådde inte bättre. Istället klandrade jag mig själv mer och mer för min IBS, för att jag inte mådde bra, inte kunde hålla mig till mina matrestriktioner, inte hade kontroll, inte var balanserad, inte var hälsosam osv. Jag använde hälsa och wellness som ett sätt att försöka kontrollera min vikt och mina känslor. Genom att fokusera och vara besatt av min fysiska hälsa blev den mentala och emotionella hälsan drabbad. Under dessa år blev jag även mamma och jag såg hur mitt mående påverkade min dotter negativt vilket blev vändpunkten. Något behövde förändras. Jag valde att försöka släppa all strävan efter perfektion, kontroll och ett ätstört beteende. Via intuitivt ätande, yinyoga och nervsystemsreglering började jag hitta tillbaka till mig själv och min intuition. Jag försöker lyssna inåt, släppa rigiditeten och allt eller inget tänket, lyssna till min kropp och möta mig själv med självmedkänsla. Det är en ständig process, vi lever i en patriarkal värld där dietkulturen och healthismen ständigt hittar nya vägar och uttryck, där vi förväntas prestera och där vi inte fått verktyg att möta våra känslor. Det är lätt att svepas med. Nu har jag har hittat mina verktyg för att möta det och vill gärna dela med mig av dessa och hjälpa dig att hitta dina känsloreglerande verktyg för att du ska hitta tillbaka till dig själv, din kropp, din intuition, självmedkänsla och styrka.