Syfte

Att höja elevhälsans, lärare och skolpersonals kunskaper om psykisk ohälsa, trauma och nervsystemet för att förstå och öka möjligheten att upptäcka elever som behöver stöd, erbjuda adekvat hjälp samt öka möjligheten till lärande.

Innehåll

Kursen ger en teoretisk grund i traumaförståelse såsom hur vårt nervsystem fungerar, vad trauma är samt hur hjärna, hälsa och utveckling påverkas. Kursen innehåller även traumaanpassad metodik i form av hur nervsystemet kan regleras med övningar i mindfulness, andning och rörelse. Teori blandas med praktik, gemensamma reflektioner och gruppdiskussioner.

Utbildare

Maria Bergqvist, beteendevetare, gymnasielärare i bland annat psykologi och sociologi, hälsocoach och yogalärare med fokus på nervsystemet och självreglering. Har jobbat drygt 10 år som gymnasielärare och lärare på folkhögskola där hon i första hand undervisat elever/deltagare med NPF.

För vem

Skolsköterska, kurator, specialpedagog, rektor, lärare och övrig skolpersonal.

Upplägg

Steg 1: Traumateori , intro till trauma, olika former av trauma, orsaker, symptom, dysreglering och nervsystemet.

Steg 2: Traumaanpassad metodik, reglering av nervsystemet, traumaanpassade metoder, mindfulness, andning och rörelse.

Antal deltagare: minst 3 personer.

Längd: Kursen som helhet, steg 1 och 2, är 6 h. Kan beställas som en heldag alternativt uppdelat på två tillfällen a' 3h.

Investering

3 350 kr/ person exkl moms

INTRESSEANMÄLAN

Välkommen!